Jumlah Kerugian Akibat bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Tahun
EXCELGRAFIK
Kode Nama Data Satuan 2022 2023 2024
1.05.0003
Jumlah kerugian akibat bencana
Rupiah 14.113.145.000,00 25.433.275.000,00 966.020.000,00
1.05.0003.001
Gempa bumi
Rupiah 0,00 219.665.000,00 -
1.05.0003.001.01
   Srandakan
Rupiah 0,00 2.900.000,00 0,00
1.05.0003.001.02
   Sanden
Rupiah 0,00 57.665.000,00 0,00
1.05.0003.001.03
   Kretek
Rupiah 0,00 20.900.000,00 0,00
1.05.0003.001.04
   Pundong
Rupiah 0,00 2.400.000,00 0,00
1.05.0003.001.05
   Bambanglipuro
Rupiah 0,00 10.200.000,00 0,00
1.05.0003.001.06
   Pandak
Rupiah 0,00 2.500.000,00 0,00
1.05.0003.001.07
   Bantul
Rupiah 0,00 100.000,00 0,00
1.05.0003.001.08
   Jetis
Rupiah 0,00 11.000.000,00 0,00
1.05.0003.001.09
   Imogiri
Rupiah 0,00 5.600.000,00 0,00
1.05.0003.001.10
   Dlingo
Rupiah 0,00 80.400.000,00 0,00
1.05.0003.001.11
   Pleret
Rupiah 0,00 0,00 0,00
1.05.0003.001.12
   Piyungan
Rupiah 0,00 2.000.000,00 0,00
1.05.0003.001.13
   Banguntapan
Rupiah 0,00 17.200.000,00 0,00
1.05.0003.001.14
   Sewon
Rupiah 0,00 1.000.000,00 0,00
1.05.0003.001.15
   Kasihan
Rupiah 0,00 3.500.000,00 0,00
1.05.0003.001.16
   Pajangan
Rupiah 0,00 2.300.000,00 0,00
1.05.0003.001.17
   Sedayu
Rupiah 0,00 0,00 0,00
1.05.0003.002
Longsor
Rupiah 1.805.600.000,00 382.500.000,00 304.500.000,00
1.05.0003.002.01
   Srandakan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.002.02
   Sanden
Rupiah 1.300.000,00 0,00 n/a
1.05.0003.002.03
   Kretek
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.002.04
   Pundong
Rupiah 16.500.000,00 0,00 1.000.000,00
1.05.0003.002.05
   Bambanglipuro
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.002.06
   Pandak
Rupiah 0,00 10.000.000,00 n/a
1.05.0003.002.07
   Bantul
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.002.08
   Jetis
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.002.09
   Imogiri
Rupiah 875.200.000,00 103.000.000,00 80.000.000,00
1.05.0003.002.10
   Dlingo
Rupiah 52.100.000,00 144.000.000,00 20.000.000,00
1.05.0003.002.11
   Pleret
Rupiah 78.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1.05.0003.002.12
   Piyungan
Rupiah 638.000.000,00 110.500.000,00 83.500.000,00
1.05.0003.002.13
   Banguntapan
Rupiah 100.000.000,00 0,00 0,00
1.05.0003.002.14
   Sewon
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.002.15
   Kasihan
Rupiah 11.000.000,00 15.000.000,00 n/a
1.05.0003.002.16
   Pajangan
Rupiah 10.300.000,00 0,00 n/a
1.05.0003.002.17
   Sedayu
Rupiah 23.200.000,00 0,00 90.000.000,00
1.05.0003.003
Banjir
Rupiah 6.000.000,00 0,00 -
1.05.0003.003.01
   Srandakan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.003.02
   Sanden
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.003.03
   Kretek
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.003.04
   Pundong
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.003.05
   Bambanglipuro
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.003.06
   Pandak
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.003.07
   Bantul
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.003.08
   Jetis
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.003.09
   Imogiri
Rupiah 6.000.000,00 n/a n/a
1.05.0003.003.10
   Dlingo
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.003.11
   Pleret
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.003.12
   Piyungan
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.003.13
   Banguntapan
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.003.14
   Sewon
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.003.15
   Kasihan
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.003.16
   Pajangan
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.003.17
   Sedayu
Rupiah 0,00 n/a n/a
1.05.0003.004
Gelombang ekstrim dan abrasi
Rupiah 40.000.000,00 0,00 -
1.05.0003.004.01
   Srandakan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.02
   Sanden
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.03
   Kretek
Rupiah 40.000.000,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.04
   Pundong
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.05
   Bambanglipuro
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.06
   Pandak
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.07
   Bantul
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.08
   Jetis
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.09
   Imogiri
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.10
   Dlingo
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.11
   Pleret
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.12
   Piyungan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.13
   Banguntapan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.14
   Sewon
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.15
   Kasihan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.16
   Pajangan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.004.17
   Sedayu
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005
Kekeringan
Rupiah 0,00 0,00 -
1.05.0003.005.01
   Srandakan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.02
   Sanden
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.03
   Kretek
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.04
   Pundong
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.05
   Bambanglipuro
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.06
   Pandak
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.07
   Bantul
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.08
   Jetis
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.09
   Imogiri
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.10
   Dlingo
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.11
   Pleret
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.12
   Piyungan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.13
   Banguntapan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.14
   Sewon
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.15
   Kasihan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.16
   Pajangan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.005.17
   Sedayu
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.006
Cuaca ekstrim
Rupiah 668.275.000,00 547.085.000,00 439.720.000,00
1.05.0003.006.01
   Srandakan
Rupiah 0,00 20.000.000,00 11.000.000,00
1.05.0003.006.02
   Sanden
Rupiah 0,00 3.000.000,00 10.700.000,00
1.05.0003.006.03
   Kretek
Rupiah 1.500.000,00 0,00 7.900.000,00
1.05.0003.006.04
   Pundong
Rupiah 350.000,00 0,00 11.500.000,00
1.05.0003.006.05
   Bambanglipuro
Rupiah 37.000.000,00 0,00 16.530.000,00
1.05.0003.006.06
   Pandak
Rupiah 27.000.000,00 7.000.000,00 10.375.000,00
1.05.0003.006.07
   Bantul
Rupiah 97.800.000,00 500.000,00 61.460.000,00
1.05.0003.006.08
   Jetis
Rupiah 435.150.000,00 24.220.000,00 3.855.000,00
1.05.0003.006.09
   Imogiri
Rupiah 17.400.000,00 1.620.000,00 86.150.000,00
1.05.0003.006.10
   Dlingo
Rupiah 0,00 0,00 104.500.000,00
1.05.0003.006.11
   Pleret
Rupiah 0,00 0,00 89.200.000,00
1.05.0003.006.12
   Piyungan
Rupiah 0,00 0,00 500.000,00
1.05.0003.006.13
   Banguntapan
Rupiah 47.975.000,00 - 200.000,00
1.05.0003.006.14
   Sewon
Rupiah 3.700.000,00 6.930.000,00 11.000.000,00
1.05.0003.006.15
   Kasihan
Rupiah 0,00 73.200.000,00 12.000.000,00
1.05.0003.006.16
   Pajangan
Rupiah 400.000,00 2.500.000,00 2.850.000,00
1.05.0003.006.17
   Sedayu
Rupiah 0,00 1.200.000,00 0,00
1.05.0003.007
Tsunami
Rupiah 0,00 - -
1.05.0003.007.01
   Srandakan
Rupiah 0,00 0,00 0,00
1.05.0003.007.02
   Sanden
Rupiah 0,00 0,00 0,00
1.05.0003.007.03
   Kretek
Rupiah 0,00 0,00 0,00
1.05.0003.008
Kebakaran
Rupiah 11.593.270.000,00 24.284.025.000,00 221.800.000,00
1.05.0003.008.01
   Srandakan
Rupiah 0,00 0,00 0,00
1.05.0003.008.02
   Sanden
Rupiah 22.000.000,00 35.000.000,00 0,00
1.05.0003.008.03
   Kretek
Rupiah 540.000.000,00 - 100.500.000,00
1.05.0003.008.04
   Pundong
Rupiah 23.450.000,00 - 6.000.000,00
1.05.0003.008.05
   Bambanglipuro
Rupiah 1.500.000,00 - 0,00
1.05.0003.008.06
   Pandak
Rupiah 80.000.000,00 - 10.000.000,00
1.05.0003.008.07
   Bantul
Rupiah 1.269.800.000,00 - 10.700.000,00
1.05.0003.008.08
   Jetis
Rupiah 216.200.000,00 - 50.000.000,00
1.05.0003.008.09
   Imogiri
Rupiah 345.120.000,00 - 24.000.000,00
1.05.0003.008.10
   Dlingo
Rupiah 0,00 - 0,00
1.05.0003.008.11
   Pleret
Rupiah 60.000.000,00 - 100.000,00
1.05.0003.008.12
   Piyungan
Rupiah 122.700.000,00 - 5.500.000,00
1.05.0003.008.13
   Banguntapan
Rupiah 2.085.000.000,00 - 5.500.000,00
1.05.0003.008.14
   Sewon
Rupiah 811.000.000,00 - 4.000.000,00
1.05.0003.008.15
   Kasihan
Rupiah 5.812.800.000,00 - 500.000,00
1.05.0003.008.16
   Pajangan
Rupiah 178.500.000,00 - 5.000.000,00
1.05.0003.008.17
   Sedayu
Rupiah 25.200.000,00 - 0,00
1.05.0003.011
Epidemi dan wabah penyakit
Rupiah 0,00 - -
1.05.0003.011.01
   Srandakan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.02
   Sanden
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.03
   Kretek
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.04
   Pundong
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.05
   Bambanglipuro
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.06
   Pandak
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.07
   Bantul
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.08
   Jetis
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.09
   Imogiri
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.10
   Dlingo
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.11
   Pleret
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.12
   Piyungan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.13
   Banguntapan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.14
   Sewon
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.15
   Kasihan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.16
   Pajangan
Rupiah 0,00 0,00 n/a
1.05.0003.011.17
   Sedayu
Rupiah 0,00 0,00 n/a
Unduh Metadata

Visualisasi