Jumlah Sekolah/Perguruan Agama

Kementerian Agama Kabupaten Bantul


Tahun
EXCELGRAFIK
Kode Nama Data Satuan 2022 2023 2024
9.05.0030
Jumlah Sekolah/Perguruan Agama
Unit 128 142 142
9.05.0030.001
Jumlah Madrasah Ibtidayah (MI)
Unit 38 44 44
9.05.0030.001.01
   Negeri
Unit 3 3 3
9.05.0030.001.01.01
     Srandakan
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.01.02
     Sanden
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.01.03
     Kretek
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.01.04
     Pundong
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.01.05
     Bambanglipuro
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.01.06
     Pandak
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.01.07
     Bantul
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.01.08
     Jetis
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.01.09
     Imogiri
Unit 1 1 1
9.05.0030.001.01.10
     Dlingo
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.01.11
     Pleret
Unit 1 1 1
9.05.0030.001.01.12
     Piyungan
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.01.13
     Banguntapan
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.01.14
     Sewon
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.01.15
     Kasihan
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.01.16
     Pajangan
Unit 1 1 1
9.05.0030.001.01.17
     Sedayu
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.02
   Swasta
Unit 35 41 41
9.05.0030.001.02.01
     Srandakan
Unit 2 2 2
9.05.0030.001.02.02
     Sanden
Unit 0 0 0
9.05.0030.001.02.03
     Kretek
Unit 1 1 1
9.05.0030.001.02.04
     Pundong
Unit 2 2 2
9.05.0030.001.02.05
     Bambanglipuro
Unit 2 2 2
9.05.0030.001.02.06
     Pandak
Unit 1 3 3
9.05.0030.001.02.07
     Bantul
Unit 1 1 1
9.05.0030.001.02.08
     Jetis
Unit 1 2 2
9.05.0030.001.02.09
     Imogiri
Unit 2 2 2
9.05.0030.001.02.10
     Dlingo
Unit 5 6 6
9.05.0030.001.02.11
     Pleret
Unit 3 4 4
9.05.0030.001.02.12
     Piyungan
Unit 2 2 2
9.05.0030.001.02.13
     Banguntapan
Unit 2 2 2
9.05.0030.001.02.14
     Sewon
Unit 6 6 6
9.05.0030.001.02.15
     Kasihan
Unit 2 3 3
9.05.0030.001.02.16
     Pajangan
Unit 3 3 3
9.05.0030.001.02.17
     Sedayu
Unit 0 0 0
9.05.0030.002
Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Unit 27 31 31
9.05.0030.002.01
   Negeri
Unit 9 9 9
9.05.0030.002.01.01
     Srandakan
Unit 0 0 0
9.05.0030.002.01.02
     Sanden
Unit 0 0 0
9.05.0030.002.01.03
     Kretek
Unit 0 0 0
9.05.0030.002.01.04
     Pundong
Unit 1 1 1
9.05.0030.002.01.05
     Bambanglipuro
Unit 0 0 0
9.05.0030.002.01.06
     Pandak
Unit 0 0 0
9.05.0030.002.01.07
     Bantul
Unit 1 1 1
9.05.0030.002.01.08
     Jetis
Unit 1 1 1
9.05.0030.002.01.09
     Imogiri
Unit 1 1 1
9.05.0030.002.01.10
     Dlingo
Unit 1 1 1
9.05.0030.002.01.11
     Pleret
Unit 1 1 1
9.05.0030.002.01.12
     Piyungan
Unit 1 1 1
9.05.0030.002.01.13
     Banguntapan
Unit 1 1 1
9.05.0030.002.01.14
     Sewon
Unit 1 1 1
9.05.0030.002.01.15
     Kasihan
Unit 0 0 0
9.05.0030.002.01.16
     Pajangan
Unit 0 0 0
9.05.0030.002.01.17
     Sedayu
Unit 0 0 0
9.05.0030.002.02
   Swasta
Unit 18 22 22
9.05.0030.002.02.01
     Srandakan
Unit 0 0 0
9.05.0030.002.02.02
     Sanden
Unit 2 2 2
9.05.0030.002.02.03
     Kretek
Unit 1 1 1
9.05.0030.002.02.04
     Pundong
Unit 0 0 0
9.05.0030.002.02.05
     Bambanglipuro
Unit 1 1 1
9.05.0030.002.02.06
     Pandak
Unit 2 2 2
9.05.0030.002.02.07
     Bantul
Unit 1 1 1
9.05.0030.002.02.08
     Jetis
Unit 0 0 0
9.05.0030.002.02.09
     Imogiri
Unit 0 0 0
9.05.0030.002.02.10
     Dlingo
Unit 1 1 1
9.05.0030.002.02.11
     Pleret
Unit 2 3 3
9.05.0030.002.02.12
     Piyungan
Unit 2 2 2
9.05.0030.002.02.13
     Banguntapan
Unit 1 2 2
9.05.0030.002.02.14
     Sewon
Unit 2 3 3
9.05.0030.002.02.15
     Kasihan
Unit 2 2 2
9.05.0030.002.02.16
     Pajangan
Unit 1 2 2
9.05.0030.002.02.17
     Sedayu
Unit 0 0 0
9.05.0030.003
Jumlah Madrasah Aliyah (MA)
Unit 17 22 22
9.05.0030.003.01
   Negeri
Unit 4 4 4
9.05.0030.003.01.01
     Srandakan
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.01.02
     Sanden
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.01.03
     Kretek
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.01.04
     Pundong
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.01.05
     Bambanglipuro
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.01.06
     Pandak
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.01.07
     Bantul
Unit 2 2 2
9.05.0030.003.01.08
     Jetis
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.01.09
     Imogiri
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.01.10
     Dlingo
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.01.11
     Pleret
Unit 1 1 1
9.05.0030.003.01.12
     Piyungan
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.01.13
     Banguntapan
Unit 1 1 1
9.05.0030.003.01.14
     Sewon
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.01.15
     Kasihan
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.01.16
     Pajangan
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.01.17
     Sedayu
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.02
   Swasta
Unit 13 18 18
9.05.0030.003.02.01
     Srandakan
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.02.02
     Sanden
Unit 0 2 2
9.05.0030.003.02.03
     Kretek
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.02.04
     Pundong
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.02.05
     Bambanglipuro
Unit 1 1 1
9.05.0030.003.02.06
     Pandak
Unit 2 1 1
9.05.0030.003.02.07
     Bantul
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.02.08
     Jetis
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.02.09
     Imogiri
Unit 1 2 2
9.05.0030.003.02.10
     Dlingo
Unit 0 0 0
9.05.0030.003.02.11
     Pleret
Unit 1 2 2
9.05.0030.003.02.12
     Piyungan
Unit 3 2 2
9.05.0030.003.02.13
     Banguntapan
Unit 2 4 4
9.05.0030.003.02.14
     Sewon
Unit 2 2 2
9.05.0030.003.02.15
     Kasihan
Unit 1 0 0
9.05.0030.003.02.16
     Pajangan
Unit 0 2 2
9.05.0030.003.02.17
     Sedayu
Unit 0 0 0
9.05.0030.004
Jumlah Sekolah Raudhatul Athfal (RA)
Unit 46 45 45
9.05.0030.004.01
   Negeri
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.01
     Srandakan
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.02
     Sanden
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.03
     Kretek
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.04
     Pundong
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.05
     Bambanglipuro
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.06
     Pandak
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.07
     Bantul
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.08
     Jetis
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.09
     Imogiri
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.10
     Dlingo
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.11
     Pleret
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.12
     Piyungan
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.13
     Banguntapan
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.14
     Sewon
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.15
     Kasihan
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.16
     Pajangan
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.01.17
     Sedayu
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.02
   Swasta
Unit 46 45 45
9.05.0030.004.02.01
     Srandakan
Unit 0 0 0
9.05.0030.004.02.02
     Sanden
Unit 1 1 1
9.05.0030.004.02.03
     Kretek
Unit 2 2 2
9.05.0030.004.02.04
     Pundong
Unit 1 0 0
9.05.0030.004.02.05
     Bambanglipuro
Unit 1 3 3
9.05.0030.004.02.06
     Pandak
Unit 1 1 1
9.05.0030.004.02.07
     Bantul
Unit 2 2 2
9.05.0030.004.02.08
     Jetis
Unit 5 3 3
9.05.0030.004.02.09
     Imogiri
Unit 2 2 2
9.05.0030.004.02.10
     Dlingo
Unit 4 4 4
9.05.0030.004.02.11
     Pleret
Unit 7 7 7
9.05.0030.004.02.12
     Piyungan
Unit 2 2 2
9.05.0030.004.02.13
     Banguntapan
Unit 6 6 6
9.05.0030.004.02.14
     Sewon
Unit 5 5 5
9.05.0030.004.02.15
     Kasihan
Unit 1 1 1
9.05.0030.004.02.16
     Pajangan
Unit 6 6 6
9.05.0030.004.02.17
     Sedayu
Unit 0 0 0
Unduh Metadata

Visualisasi