Jumlah Perkara Masuk Pidana Biasa (Tolakan)

Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul


Tahun
EXCELGRAFIK
Kode Nama Data Satuan 2022 2023 2024
9.07.0001
Jumlah perkara masuk pidana biasa (tolakan)
Perkara 204,00 312,00 46,00
9.07.0001.001
Januari
Perkara 32,00 13,00 46,00
9.07.0001.002
Februari
Perkara 24,00 24,00 n/a
9.07.0001.003
Maret
Perkara 19,00 13,00 n/a
9.07.0001.004
April
Perkara 19,00 17,00 n/a
9.07.0001.005
Mei
Perkara 6,00 24,00 n/a
9.07.0001.006
Juni
Perkara 20,00 13,00 n/a
9.07.0001.007
Juli
Perkara 14,00 38,00 n/a
9.07.0001.008
Agustus
Perkara 18,00 35,00 n/a
9.07.0001.009
September
Perkara 12,00 33,00 n/a
9.07.0001.010
Oktober
Perkara 21,00 37,00 n/a
9.07.0001.011
November
Perkara 12,00 39,00 n/a
9.07.0001.012
Desember
Perkara 7,00 26,00 n/a
Unduh Metadata

Visualisasi