Jumlah Perkara Diselesaikan Pada Pidana Khusus

Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul


Tahun
EXCELGRAFIK
Kode Nama Data Satuan 2022 2023 2024
9.07.0015
Jumlah perkara diselesaikan pada pidana khusus
Perkara 140,00 135,00 13,00
9.07.0015.001
Januari
Perkara 15,00 13,00 4,00
9.07.0015.002
Februari
Perkara 3,00 18,00 4,00
9.07.0015.003
Maret
Perkara 9,00 22,00 4,00
9.07.0015.004
April
Perkara 7,00 18,00 1,00
9.07.0015.005
Mei
Perkara 7,00 13,00 n/a
9.07.0015.006
Juni
Perkara 13,00 34,00 n/a
9.07.0015.007
Juli
Perkara 11,00 6,00 n/a
9.07.0015.008
Agustus
Perkara 16,00 3,00 n/a
9.07.0015.009
September
Perkara 11,00 1,00 n/a
9.07.0015.010
Oktober
Perkara 18,00 3,00 n/a
9.07.0015.011
November
Perkara 17,00 3,00 n/a
9.07.0015.012
Desember
Perkara 13,00 1,00 n/a
Unduh Metadata

Visualisasi