Jumlah Sisa Barang Tanggungan pada Perum Pegadaian Cabang Bantul Beserta Unit Pelayanannya

PT Pegadaian Kabupaten Bantul


Tahun
EXCELGRAFIK
Kode Nama Data Satuan 2022 2023 2024
9.15.0011
Jumlah sisa barang tanggungan pada perum pegadaian cabang Bantul beserta unit pelayanannya
Potong 200.059,00 211.770,00 -
9.15.0011.001
Januari
Potong 16.521,00 17.638,00 n/a
9.15.0011.002
Februari
Potong 16.228,00 17.455,00 n/a
9.15.0011.003
Maret
Potong 16.534,00 17.344,00 n/a
9.15.0011.004
April
Potong 16.220,00 17.455,00 n/a
9.15.0011.005
Mei
Potong 16.843,00 17.832,00 n/a
9.15.0011.006
Juni
Potong 17.223,00 18.023,00 n/a
9.15.0011.007
Juli
Potong 17.395,00 17.943,00 n/a
9.15.0011.008
Agustus
Potong 16.337,00 17.672,00 n/a
9.15.0011.009
September
Potong 16.821,00 17.428,00 n/a
9.15.0011.010
Oktober
Potong 16.829,00 17.723,00 n/a
9.15.0011.011
November
Potong 16.187,00 17.829,00 n/a
9.15.0011.012
Desember
Potong 16.921,00 17.428,00 n/a
Unduh Metadata

Masukan Pengguna

Captcha wajib di isi

Visualisasi