Penyaluran Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul Menurut Bulan

Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul


Tahun
EXCELGRAFIK
Kode Nama Data Satuan 2022 2023 2024
9.19.0003
Penyaluran Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul menurut bulan
Rupiah 6.582.285.221,00 6.915.912.251,33 -
9.19.0003.001
Zakat
Rupiah 6.027.594.121,00 6.193.080.837,24 -
9.19.0003.001.01
   Januari
Rupiah 82.048.200,00 243.248.700,00 n/a
9.19.0003.001.02
   Februari
Rupiah 175.345.788,00 129.152.200,00 n/a
9.19.0003.001.03
   Maret
Rupiah 773.428.089,00 600.308.374,24 n/a
9.19.0003.001.04
   April
Rupiah 871.485.171,00 472.221.325,00 n/a
9.19.0003.001.05
   Mei
Rupiah 386.789.556,00 764.323.187,00 n/a
9.19.0003.001.06
   Juni
Rupiah 465.035.669,00 154.634.200,00 n/a
9.19.0003.001.07
   Juli
Rupiah 415.036.644,00 324.566.097,00 n/a
9.19.0003.001.08
   Agustus
Rupiah 52.047.500,00 308.041.100,00 n/a
9.19.0003.001.09
   September
Rupiah 370.659.912,00 429.621.000,00 n/a
9.19.0003.001.10
   Oktober
Rupiah 494.405.071,00 564.489.390,00 n/a
9.19.0003.001.11
   November
Rupiah 553.874.900,00 422.215.264,00 n/a
9.19.0003.001.12
   Desember
Rupiah 1.387.437.621,00 1.780.260.000,00 n/a
9.19.0003.002
Infaq/sedekah/DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya)
Rupiah 554.691.100,00 722.831.414,09 -
9.19.0003.002.01
   Januari
Rupiah 18.880.000,00 33.360.000,00 n/a
9.19.0003.002.02
   Februari
Rupiah 35.530.000,00 45.765.500,00 n/a
9.19.0003.002.03
   Maret
Rupiah 15.030.000,00 27.679.300,00 n/a
9.19.0003.002.04
   April
Rupiah 138.330.000,00 48.105.000,00 n/a
9.19.0003.002.05
   Mei
Rupiah 12.030.000,00 6.067.000,00 n/a
9.19.0003.002.06
   Juni
Rupiah 20.030.000,00 30.000,00 n/a
9.19.0003.002.07
   Juli
Rupiah 21.539.400,00 3.592.000,00 n/a
9.19.0003.002.08
   Agustus
Rupiah 26.221.000,00 56.244.500,00 n/a
9.19.0003.002.09
   September
Rupiah 31.080.500,00 4.819.400,00 n/a
9.19.0003.002.10
   Oktober
Rupiah 30.040.000,00 31.211.500,00 n/a
9.19.0003.002.11
   November
Rupiah 44.943.900,00 66.855.000,00 n/a
9.19.0003.002.12
   Desember
Rupiah 161.036.300,00 399.102.214,09 n/a
9.19.0003.003
Corporate Social Responsibility (CSR)
Rupiah 0,00 0,00 -
9.19.0003.003.01
   Januari
Rupiah 0,00 0,00 n/a
9.19.0003.003.02
   Februari
Rupiah 0,00 0,00 n/a
9.19.0003.003.03
   Maret
Rupiah 0,00 0,00 n/a
9.19.0003.003.04
   April
Rupiah 0,00 0,00 n/a
9.19.0003.003.05
   Mei
Rupiah 0,00 0,00 n/a
9.19.0003.003.06
   Juni
Rupiah 0,00 0,00 n/a
9.19.0003.003.07
   Juli
Rupiah 0,00 0,00 n/a
9.19.0003.003.08
   Agustus
Rupiah 0,00 0,00 n/a
9.19.0003.003.09
   September
Rupiah 0,00 0,00 n/a
9.19.0003.003.10
   Oktober
Rupiah 0,00 0,00 n/a
9.19.0003.003.11
   November
Rupiah 0,00 0,00 n/a
9.19.0003.003.12
   Desember
Rupiah 0,00 0,00 n/a
Unduh Metadata

Visualisasi